Beatriz del Moral Abogados
bdm

Beatriz del Moral

Internasjonalt advokatkontor etablert på Gran Canaria i 1994. Medlem av den spansk-tyske juristforeningen (asociación hispano-alemana de juristas). Samarbeider med advokatkontor i Trondheim (Norge), Paris og Madrid.Kontoret består av et team på tre personer som behersker minimum tre språk hver.

Dette gjør at vi kan tilby personer av ulike nasjonaliteter personlig rådgivning på deres eget språk.Vi er spesialister på sivilrett, handelsrett og strafferett. Eindomsrett er likeledes en av kontorets spesialområder. Området inkluderer juridisk rådgivning ved kjøp, salg og leie av fast eiendom, kjøp av tomter, oppføring og salg av byggeprosjekter.


Kontoret besitter spesialkompetanse på Lov om Eierseksjoner (Ley de Propiedad Horizontal), som omhandler enhver problemstilling relatert til boligsameier. Lovanvendelse og praksis innen internasjonal privatrett, med særlig fokus på ekteskapsspørsmål (separasjon, skilsmisse, kirkelige spørsmål) og arvespørsmål for utlendinger bosatt i- eller med eiendom på spansk territorium. På det strafferettslige området tilbyr vi rådgivning og forsvar ved alle typer saker (mindre straffbare forhold, raske rettssaker, forkortede prosedyrer og juryloven).
AAdvokatkontoret Beatriz del Moral tilbyr personlig rådgivning på syv språk: spansk, fransk, norsk/svensk, tysk,  engelsk, russisk, holländsk. Vår arbeidsfilosofi går ut på å gi hver enkelt  klient adekvat og effektive løsningergjennom å utføre en intensiv oppfølging av saksgangen i de tilfeller som måtte kreve juridiske tiltak.  Diskresjon, profesjonalitet, kamp for et godt resultat og ærlighet er grunnpilarene vårt arbeide hviler på.


 

 Eindomsrett

Rådgivning ved kjøp, salg og leie av fast eiendom samt ved markedsføring og salg av eiendomsprosjekter.
MEr..
 

BOLIGSAMEIER

 Fullstendig rådgivning for ethvert problem i boligsameier.
MEr..
 

HANDELSRETT

Rådgivning i selskapsrett, opprettelse av selskaper med begrenset ansvar, aksjeselskaper og off-shoreselskaper samt oppfølging av disse..
MEr..
 

SIVILRETT - EKTESKAP

Rådgivning i ekteskapsspørsmål, særlig i tilfeller med utenlandske statsborgere bosatt på spansk territorium, som har ingått ekteskap i utlandet.
MEr..

ARBEIDSFILOSOFI

AAdvokatkontoret Beatriz del Moral tilbyr personlig rådgivning på syv språk: spansk, fransk, norsk/svensk, tysk,  engelsk, russisk, holländsk.Vår arbeidsfilosofi går ut på å gi hver enkelt  klient adekvat og effektive løsningergjennom å utføre en intensiv oppfølging av saksgangen i de tilfeller som måtte kreve juridiske tiltak.  Diskresjon, profesjonalitet, kamp for et godt resultat og ærlighet er grunnpilarene vårt arbeide hviler på. 
Labor omnia improba vincit" - Virgilio

ARBEIDSOMRÅDER

  • 01. Eindomsrett
  • 02. BOLIGSAMEIER
  • 03. HANDELSRETT
  • 04. SIVILRETT - EKTESKAP
 MEr..
Presentasjon
Internasjonalt advokatkontor etablert på Gran Canaria i 1994. Medlem av den spansk-tyske juristforeningen (asociación hispano-alemana de juristas). 
Vår adresse

Avda de Tirajana
Edificio Mercurio Torre II, 7C
35100 Playa del Inglés - Gran Canaria
España
T: +34 928 77 37 08

Quotes
BDM © 2017 • Privacy Policy